Tjänster

Utforska JH Energilager

Energilagring

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för att balansera energiförbrukning, stabilisera elnätet, integrera förnybar energi och öka energieffektiviteten, med målet att främja en hållbar energiframtid.

Checkwatt

Använd Checkwatts “Currently” för att stabilisera elnätet, öka din kapacitet och få ersättning. Kontakta oss för att börja stödja Sveriges gröna energiomställning idag.

Så går det till

Upptäck hur du kan optimera din fastighets energi med vår steg-för-steg-guide. Frånmarknadsnavigering till praktiska installationer och ekonomisk analys.

Varför bör man ha ett Energilager?

Jämnar ut energiförbrukningen

 Ett energilager kan användas
för att lagra överskott av energi som genereras under tider av låg efterfrågan och använda den under perioder med högre efterfrågan. Detta kan bidra till att jämna ut energiförbrukningen och minska behovet av att anpassa produktionen efter efterfrågan.

Ökad energieffektivitet

Energilager kan hjälpa till att stabilisera elnätet genom att buffra och leverera extra energi vid toppbelastning. Detta kan hjälpa till att förhindra strömavbrott och överbelastning av elnätet.

Trygg Strömförsörjning

Ett energilager kan lagra energi
som genereras från förnybara energikällor som sol- och vindkraftverk. Detta kan bidra till att utjämna variationen och
intermittensen av förnybar energiproduktion och säkerställa en jämn tillförsel av energi även när det inte finns tillräckligt med sol- eller vindkraft.

Nödströmsförsörjning

 Genom att lagra överskott av energi kan man undvika att slösa bort energi som annars skulle gå till spillo. Detta kan bidra till en ökad energieffektivitet och minska behovet av att producera mer energi än vad som faktiskt
behövs.

Stabiliserar elnätet

Ett energilager kan användas som en backup-lösning vid strömavbrott eller som nödströmsförsörjning för kritiska system och enheter. Detta kan vara speciellt viktigt för sjukhus, datasystem, telekommunikation och andra verksamheter som är beroende av en konstant och tillförlitlig strömförsörjning.

Vi ser fram emot att utreda hur er fastighet lämpar sig för grön energi.

Offertförfrågan

Checkwatt

Hjälp stabilisera elnätet genom samarbete med Checkwatt och lösningen Currently

För att säkerställa att elnätet alltid är i balans och har rätt frekvens handlar Svenska kraftnät upp olika typer av stödtjänster. CheckWatts virtuella kraftverk Currently möjliggör sammanlänkning av batterilager, solceller, vindkraftverk och elbilsladdare över hela landet så att de tillsammans kan leverera dessa tjänster Frekvensbalansering, Frekvensreglering till Svenska kraftnät. Därigenom kan hushåll, bostadsrättsföreningar och företag få betalt för att bidra till elnätets stabilitet.

Så fungerar det

Ökad kapacitet och effekt – Ökad kompensation

Hela energimarknaden är under omställning och förutsättningarna för elsystemet förändras. Med stödtjänster kan du genom din energilösning få betalt för att vara effektreserv och bidra till att Sveriges kraftnät stabiliseras. Ta kontakt med oss så tar vi reda på vilken stödtjänst som är lämpligast för dig.

Kontakta oss

Lämna dina uppgifter så kontakter vi dig! Altenativt når du oss direkt via kontaktuppgifterna nedan.

[email protected]
063-10 00 10

Offertförfrågan